bip_logo

HOTEL PODR Boguchwała

Przydatne linki

podrtv1

YouTube

Aktualności
1. Ursus Demo Tour 2017 Polecane
W dniu 28 maja 2017 odbyła się prezentacja sprzętu do koszenia, suszenia traw i sporządzania sianokiszonki w ramach pokazu URSUS DEMO TOUR 2017, który został zorganizowany przez przedstawiciela regionalnego Kamix. Prezentacja odbyła się na...
27 maja 2017 r. w Pilźnie (Bar Taurus) odbył się finał konkursu na najlepszy regionalny produkt żywnościowy województwa podkarpackiego. Celem konkursu była identyfikacja i zgromadzenie wiedzy o oryginalnych regionalnych produktach...
26 maja br. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyło się spotkanie, w wyniku którego powołano Zespół analizujący szansę i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w województwie podkarpackim. Było...
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza do złożenia oferty gastronomicznej podczas imprezy plenerowej "Dni Otwartych Drzwi" w Boguchwale. Zapraszamy do składania ofert handlowych. Niezbędne informacje znajdują się w...
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, na terenie Pola Doświadczalnego przy ul. Technicznej posiada w promocyjnej sprzedaży: łubin odmiany Sonet (ok. 600 kg), bobik odmiany Granit (ok. 800 kg) oraz groch odmiany Tarchalska (ok....
Uwaga Rolnicy! Przedłużony termin składania wniosków o płatności bezpośrednie Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale informuje, że decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela został...
24 kwietnia br. w PODR w Boguchwale odbyło się okolicznościowe spotkanie emerytowanych pracowników Ośrodka. Spotkanie było niepowtarzalną okazją do wspomnień, refleksji, wymiany doświadczeń ludzi, którzy przez lata swej pracy tworzyli...
21 kwietnia w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale odbyło się szkolenie dotyczące zmian w ramach działań „Rolnictwo ekologiczne” i „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów...
Z dniem 6 kwietnia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 722). Akt ten...
10. Umowa o współpracy Polecane
Dyrektor Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Robert Pieszczoch, i JM Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, prof. dr hab. Sylwester Czopek, 4 kwietnia 2017 roku podpisali umowę o współpracy pomiędzy Ośrodkiem a Uniwersytetem Rzeszowskim. ...
W Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale 30 marca rozmawiano o rolniczym handlu detalicznym jako nowej formie działalności w gospodarstwie rolnym. Dyrektor PODR w Boguchwale, Robert Pieszczoch, podczas otwarcia...
W Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale 27 marca br. odbyła się konferencja „Integrowana ochrona ogórka gruntowego”. Konferencję otworzyła Janina Kamińska, z-ca dyrektora PODR, która równocześnie krótko...
  W związku z rozpoczętą kampanią przyjmowania przez ARiMR wniosków o płatności obszarowe za 2017 r. Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale w dniu 16 marca 2017 r. zorganizował szkolenie dla swoich pracowników, aby...
W Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale 14 marca odbyła się konferencja „Możliwości oraz zasady wsparcia rozwoju gospodarstw rolnych i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w ramach PROW 2014-2020”. Uczestnikami...
13 marca br w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale odbyła się konferencja „Wiosna na podkarpackich plantacjach truskawek i malin”. Zorganizował ją PODR wraz z partnerami: Yara Poland, Agrimpex i Vivai Mazzoni. Konferencja...
W dniu 06.03.2017 w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale odbyła się konferencja pod nazwą ,, Profilaktyka prozdrowotna’’, której organizatorem był dyrektor Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. W...
W Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale 28 lutego odbyła się konferencja „ Weterynaryjno–ekonomiczne aspekty produkcji trzody chlewnej” Konferencję otworzył dyrektor PODR w Boguchwale Robert Pieszczoch, który w...
W Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale 21 lutego 2017 r. odbyła się konferencja na temat „Nowości w hodowli i ochronie ziemniaków” Znaczenie uprawy ziemniaków zarówno w Polsce jak i w województwie podkarpackim jest...
W związku z wejściem w życie przepisów zmienionej Ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata...
W dniu 24.01.2017 r. na posiedzeniu Podkarpackiego Zespołu PDO została ustalona ,,Lista odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa podkarpackiego” (LOZ) na rok 2017 dla zbóż, rzepaku, soi i ziemniaków.
W Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale 31 stycznia 2017 r. odbyło się seminarium zorganizowane wspólnie z Małopolskim Centrum Biotechniki Sp. z o.o. w Krasnem pt. „Technologiczno-ekonomiczne aspekty chowu bydła”. ...
07-09 kwietnia br. w podwarszawskim Nadarzynie w Ptak Warsaw Expo będącym największym w Europie Środkowej Centrum Konferencyjno-Targowym, odbędą się Targi GREEN DAYS – Międzynarodowe Dni Zieleni. Jest to nowa impreza targowa...
Osoby fizyczne, które chcą usunąć drzewo z własnej działki nie muszą, jak dotychczas zwracać się o pozwolenie do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Dzięki zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach z dnia16...
Informujemy, że w dniach od 27 grudnia 2016 r. do 25 stycznia 2017 r. będzie prowadzony przez ARiMR nabór wniosków na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie...
Z uwagi na występujące obecnie bardzo poważne zagrożenie zakażenia drobiu wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków ze strony dzikiego ptactwa na całym terytorium Polski, a także z uwagi na pojawiające się nowe ogniska choroby zarówno w...
W dniu 13 grudnia  2016 r.  w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale zorganizował konferencję pt. ,,Innowacyjność w praktycznym zastosowaniu przy budowaniu...
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale realizuje Plan Operacyjny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich pn. ,,Odnawialne źródła energii jako...
Trwa wypłata zaliczki w ramach dopłat bezpośrednich za 2016 r. Od 17 października do 30 listopada ARiMR wypłaca zaliczki na poczet płatności bezpośrednich. Uruchomienie wypłaty zaliczek ma na celu złagodzenie trudnej sytuacji na rynkach...
Od dnia 18 października 2016 wchodzą nowe wymogi dotyczące identyfikacji i rejestracji świń. Wymogi te zawarte są w ustawie z dnia 23 września 2016 o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt....
Pomoc klęskowa dla producentów rolnych w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w danej uprawie w wysokości co najmniej 70% lub szkody powstały na powierzchni co najmniej 70% upraw w...
W pierwszy weekend października w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale w ramach celu 2.3 KSOW na lata 2014-2020 „Promowanie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie oraz na obszarach wiejskich” zrealizowano...
Niedziela, 2 października 2016 r. Msza św. w intencji ogrodników i winiarzy w kościele parafialnym w Boguchwale Przemarsz z kościoła w asyście orkiestry dętej ...
Sobota, 1 października 2016 r. Seminarium “Innowacyjność w produkcji, przetwórstwie owoców i warzyw w małym gospodarstwie” Stoiska wystawowe, kiermasze, prezentacje ...
Na polu doświadczalnym Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale w obecnym sezonie prowadzone były doświadczenia, które obejmowały 235 odmian roślin rolniczych i ogrodniczych. W podziękowaniu za tak obfite plony specjalistki...
Afrykański pomór świń (ASF) to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF w związku, z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich...
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale organizuje konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w województwie podkarpackim w dwóch kategoriach „ekologia- środowisko” i „ekologiczne gospodarstwo towarowe”. Zgłoszenia...
W ramach realizowanych celów KSOW w dniach 25 i 26 czerwca w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale zrealizowano imprezę promocyjno-wystawienniczą Dni Otwartych Drzwi połączoną z XVIII Regionalną Wystawą Zwierząt...
Podczas Dni Otwartych Drzwi i XVIII Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych organizowanej w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale w sobotę 25 czerwca 2016 r. podsumowano konkurs „CZTERY PORY ROKU NA PODKARPACIU”. Od 15...
GALERIA FOTOGRAFII Dni Otwartych Drzwi Podkarpackiego Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale oraz XVIII Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych Niedziela, 26 czerwca 2016 r. Msza św. w intencji rolników i pracowników PODR w kościele...
GALERIA FOTOGRAFII Dni Otwartych Drzwi Podkarpackiego Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale oraz XVIII Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych Sobota, 25 czerwca 2016 r. Konkurs "Najlepszy produkt podkarpacki” ...
W Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale 9 czerwca 2016 r.odbyło się spotkanie organizatorów turystyki z wytwórcami tradycyjnych produktów żywnościowych o udokumentowanej jakości pt. Wzmocnienie turystyki kulinarnej...
2 czerwca br. odbyła się zorganizowana przez Małopolskie Centrum Biotechniki Sp. z o.o. w Krasnem i Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale ciekawa konferencja ,,Ekonomiczny potencjał rasy simentalskiej – alternatywa dla...
  Producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych oszacowano straty spowodowane ujemnymi skutkami przezimowania mogą ubiegać się o preferencyjne kredyty na wznowienie produkcji rolnej oraz o ulgi i zwolnienia z podatków i innych opłat....
44. OGŁOSZENIE Polecane
  OGŁOSZENIE Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wynajem restauracji wraz z  wyposażeniem o łącznej powierzchni 492,20m². Lokal położony jest na trasie...
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale informuje, że decyzją Komisji Europejskiej wydłużony został do 15 czerwca 2016 r. okres przyjmowania wniosków o dopłaty bezpośrednie. Przypominamy o wypełnianiu wniosków o przyznanie...
6 kwietnia 2016 odbyły się warsztaty szkoleniowe dla producentów warzyw pn. „Tradycyjna i integrowana produkcja warzyw i innowacyjne metody ich przechowywania” – zorganizowane w ramach projektu UE...
W dniu 31 marca w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale odbyła się konferencja w ramach realizacji Planu Operacyjnego KSOW (SIR) 2016 pt. ,,Innowacyjność w przetwórstwie mięsa w małym gospodarstwie,’’ która...
W dniu 10.03.2016 r. odbyło się seminarium z zakresu „Wprowadzania innowacji technicznych i technologicznych w gospodarstwach rolnych” w którym udzieli wzięli rolnicy oraz doradcy PODR. Łącznie w seminarium uczestniczyło ponad 100 osób....
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, podobnie jak w ubiegłych latach będzie świadczył usługi w zakresie wypełniania wniosków o przyznanie płatności oraz potrzebnej dokumentacji. Zapraszamy rolników do korzystania z...
W dniu 17 lutego 2016 roku w naszym Ośrodku odbyło się ciekawe seminarium ,,Optymalne technologie w produkcji mleka”, w którym wzięło udział ponad 130 hodowców bydła mlecznego i doradców rolnych, a omawiane tematy dotyczyły sytuacji na...
W dniu 4.02.2016 r. w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale odbyło się seminarium „Wsparcie działalności na obszarach wiejskich w świetle PROW 2014-2020”, w którym udział wzięło około 120 rolników z całego...
Każde spotkanie po latach, skłania do przemyśleń, wspomnień i refleksji. Nie inaczej było również podczas kolejnego spotkania okolicznościowego zorganizowanego dla emerytowanych pracowników Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w...
Producenci zbóż, chcąc sprostać wysokim wymaganiom stawianym przez jednostki skupujące zboża, muszą ciągle dążyć do uzyskania ziarna o coraz to lepszych parametrach jakościowych. Na jakość zbieranego ziarna ma wpływ wiele czynników,...
16 grudnia w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale odbyła się konferencja „Podkarpacki Naturalny Wypas”. Organizatorem spotkania był Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego oraz Podkarpacki Ośrodek Doradztwa...
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego realizuje kampanię informacyjno-szkoleniową nt. „Podkarpacki Naturalny Wypas”. Szkolenia skierowane są do organizacji...
W dniach 18-20 listopada br.Centrum  Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie wespół z Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Boguchwale zorganizowali  „III Ogólnopolski Zlot Zagród Edukacyjnych”. Konferencja...
GALERIA FOTOGRAFII X Jesiennej Giełdy Ogrodniczej oraz Podkarpackiego Święta Winobrania 2015 Sobota, 3 października 2015 r. Seminarium “Winnice szansą dla podkarpackich gospodarstw” Stoiska wystawowe,...
Od 31 marca do 29 kwietnia 2016 r. planowany jest nabór w zakresie działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata...
Od 11 września do 30 września 2015 r. w biurach powiatowych ARiMR rolnicy, którym susza w znacznym stopniu zniszczyła  plony mogą składać wnioski o przyznanie wsparcia. Uprawnieni do otrzymania wsparcia są producenci, w których...
Rolnicy, którzy w 2015 roku byli producentami owoców czarnej porzeczki i z powodu niskich cen ponieśli straty, mogą ubiegać się w ARiMR o przyznanie wsparcia finansowego. Wniosek o przyznanie tej pomocy można składać w biurach powiatowych...
13 września br. w Spale odbyły się uroczystości dożynkowe z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy i jego małżonki – tradycję tą zainicjował w 1927 roku ówczesny Prezydenta RP Ignacy Mościcki, stąd też zyskały...
Poniżej zaprezentowano galerię zdjęć z założonych i prowadzonych doświadczeń w sezonie 2014/2015 Pierwszą dawkę azotu na oziminy zastosowano 9.03.2015 r. Bardzo wczesna wiosna w bieżącym roku umożliwiła siew owsa już...
W ramach planu operacyjnego KSOW w latach 2014 - 2015 realizowane mogą być operacje dotyczące następujących działań Planu Działania KSOW na lata 2014-2020:   1. Działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla doradców i służb...
Zgodnie z wieloletnią tradycją w ostatni weekend czerwca w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale odbyła się doroczna impreza promocyjno-handlowa Dni Otwartych Drzwi połączona z XVII Regionalną Wystawą Zwierząt Hodowlanych....
GALERIA FOTOGRAFII Dni Otwartych Drzwi Podkarpackiego Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale oraz XVII Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych - 27 i 28 czerwca 2015 r. Sobota, 27 czerwca 2015 r. Konkurs "Najlepszy produkt regionalny i...
W dniach 13 – 14 września br. odbędą się Gołuchowie woj. wielkopolskie XVII Dni Ogrodnika – Targi Międzynarodowe, organizowane przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Impreza ma na celu promocję najnowszych...
W Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale 22 maja odbyła się konferencja „Innowacyjność jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich”. Jej celem było zwrócenie uwagi, jak bardzo ważną rolę w gospodarce rynkowej mają...
Zgodnie z rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy ” objętego PROW 2007 – 2013...
W dniu 27 marca 2015 roku w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego odbyła się druga z cyklu konferencji pt. „ Produkt tradycyjny i lokalny – żywienie a zdrowie’’. Tematyka konferencji związana była z produktami tradycyjnymi i...
27 marca w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale odbyły się warsztaty szkoleniowe dla małych i średnich przedsiębiorstw pn. „Tradycyjna żywność z warzyw”. Organizatorami szkolenia...
Rozpoczęła się szósta edycja konkursu „Rolnik Roku Regionu Morza Bałtyckiego”, którego celem jest pokazanie najlepszych, przyjaznych Morzu Bałtyckiemu praktyk, stosowanych w rolnictwie. Konkurs organizowany jest przez World Wide Fund for...
Stało się już tradycją, że z początkiem roku w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale organizowane są spotkania emerytowanych pracowników. Nie inaczej było i w bieżącym roku. 12 marca zjechali do Boguchwały byli...
W ostatnim okresie w większych sklepach czy supermarketach można spotkać ciekawie wyglądające, kolorowe, nakrapiane jajka przepiórek japońskich. Przepiórka japońska to ptak dziki pochodzący od przepiórki azjatyckiej, którą...
Ponad sto osób zgromadziło zorganizowane 9 marca br. w Boguchwale, seminarium dotyczące aktualnych zagadnień w podkarpackim owczarstwie i koziarstwie. Wszystkie wykłady skupiły uwagę uczestników konferencji,...
Pod takim tytułem 5 marca br. w PODR w Boguchwale odbyła się Konferencja organizowana przez Marszałka Województwa Podkarpackiego i Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, w której udział wzięło blisko 200 kobiet...
27 lutego br. w Podkarpackim Ośrodku Doradztw Rolniczego w Boguchwale odbyło się seminarium pn. „Poferment nawozem dla rolnictwa”, w którym uczestniczyli rolnicy z terenu województwa podkarpackiego oraz doradcy z Powiatowych Zespołów...
25 lutego br. w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale odbyło się seminarium poświęcone nowym trendom w produkcji mleka, prawidłowemu żywieniu krów wysokomlecznych oraz profilaktyce i leczeniu chorób w chowie bydła...
30 stycznia w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale odbyło się szkolenie na temat płatności bezpośrednich na lata 2015-2020, zasad ich przyznawania oraz wypełniania wniosków. Szkolenie prowadzili pracownicy Podkarpackiego...
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale kontynuuje w 2015 r. realizację bezpłatnych szkoleń w ramach projektu „Szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony w województwie...
80. KONKURS DLA ROLNIKÓW Polecane
Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin serdecznie zaprasza rolników do wzięcia udziału w konkursie „Zwracam opakowania, dbam o bezpieczeństwo w gospodarstwie i środowisko”, organizowanego w ramach kampanii edukacyjnej “Liczy się każde...
W Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale 28 listopada odbyła się konferencja z okazji „10-lecia Polskiego FADN na Podkarpaciu”. W uroczystym spotkaniu licznie uczestniczyli rolnicy, w których gospodarstwach prowadzona jest...
27 listopada w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale odbyło się „Seminarium dla uczestników z województwa podkarpackiego promujące rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz wspólnych form działalności...
83. Ekologiczne owoce Polecane
20 listopada w Boguchwale w siedzibie Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego odbyła się konferencja „Uprawa roślin sadowniczych metodami ekologicznymi”. Spotkanie zgromadziło ponad 100 uczestników, głównie rolników posiadających...
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale rozpoczął realizację bezpłatnych szkoleń w ramach projektu „Szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony w województwie...


Powered by AlphaContent 4.0.18 © 2005-2017 - All rights reserved