Pole doświadczalne Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale zostało założone w 1974 roku i jako jedno z nielicznych w tej części Polski stanowi obecnie poligon praktycznego szkolenia rolników, producentów rolnych, pszczelarzy, doradców, studentów i młodzieży. To miejsce, w którym myśl nauki zostaje praktycznie zastosowana i sprawdzona w lokalnych warunkach glebowo-klimatycznych.

            Grunty orne o powierzchni 17,94 ha, położone są na glebach klasy I, II i IIIa – zaliczanych do kompleksu pszennego dobrego. Analizy chemiczne gleby wskazują na wysoką zawartość fosforu i potasu oraz średnią magnezu, pH – lekko kwaśne zbliżone do obojętnego.

Tematyka aktualnie prowadzonych badań wynika z aktualnego zapotrzebowania praktyki rolniczej w województwie podkarpackim oraz potrzeb instytucji badawczych w kraju.

Na polu doświadczalnym w sezonie 2016-2017 prowadzone są następujące grupy doświadczeń:

  • doświadczenia PDO                                       5 tematów
  • doświadczenia ścisłe                                     3 tematy
  • doświadczenia kolekcyjne                             10 tematów
  • doświadczenia łanowe (demonstracyjne)        12 tematów
  • doświadczenia zlecone                                  7 tematów.

Powyższe grupy doświadczeń obejmują łącznie 887 poletek. Prowadzone są z 26 gatunkami roślin rolniczych, 30 gatunkami ziół, roślin przyprawowych i miododajnych oraz z podstawowymi  gatunkami warzyw. Doświadczenia obejmują 252 odmiany roślin rolniczych.

Doświadczenia prowadzone są według następujących układów poletek:

- metoda bloków losowanych – polega na przypadkowym (opartym na losowaniu) rozmieszczeniu obiektów. Poprzez losowanie każdy obiekt ma tą samą szansę trafienia na lepsze i gorsze warunki glebowe.

- metoda równoważnych podbloków – warianty pierwszego czynnika (A1) rozmieszcza się w pasach wzdłuż bloków, a warianty czynnika drugiego (A2), też w pasach, w poprzek pierwszego. W każdym bloku losowo rozmieszcza się pasy wariantów obu czynników.

DSC01264DSC01297DSC01321DSC01336DSC01337DSC01350